IPv6 slutar fungera i Windows 7

Vi har upplevt ibland med ojämna mellanrum att IPv6 slutat fungera på en del datorer. Symptomen är att inloggningar mm. tar väldigt lång tid och vid sniffning har vi upptäckt att inkommande ICMPv6 för t.ex Router Solicitation , Router advertisment och Neigbour Discovery inte fungerat som det ska. Har vi lagt upp en regel som tillåter inkommande ICMPv6 har det löst sig. Varför det blivit så här ibland vet vi inte.
Men problemet vi upplever visar vikten av att inte filtrera bort ICMPv6 om man inte vet exakt vad man gör.

Nedan kommer det nio bilder på engelska hur man kan lägga upp de här reglerna i den interna Windows 7 brandväggen, för bilder på svenska se denna PDF, Bilder på svenska
Windows Firewall Advanced settings

 

 

 

 

Inbound rules -> New Rules…

 

 

 

 

Custom

 

 

 

 

ICMPv6

 

 

 

 

All Programs

 

 

 

 

Any <- -> Any

 

 

 

 

Allow

 

 

 

 

Det räcker förmodligen med Domain….

 

 

 

 

Jag döper dig härmed till ICMPv6


Windows firewall advanced settings

 


Inbound rules à New Rules…

 


Custom

 


All programs

 


ICMPv6

 


Any ßàAny

 


Allow

 


Räcker förmodligen med domain….

 

Jag döper dig härmed till ICMPv6