Apache

I httpd.conf eller apache2.conf eller vad den kan tänkas heta letar man reda på raden/raderna med

Listen “något direktiv”

Om det står

Listen 80

Kommer IPv6 att fungera om servern enablar IPv6 annars så ändrar ni så det står så eller t.ex så här

Listen [::]:80
Listen 192.168.1.1:80