Microsoft IIS

Ingenting behöver göras, när IPv6 är igång på servern så fungerar IPv6 rakt av. Det gäller från Windows Server 2003 och framåt