Sendmail

Sendmail och IPv6

Editera /etc/mail/sendmail.mc och lägg till/ändra

	DAEMON_OPTIONS(`Name=MTA-v4, Family=inet')
	DAEMON_OPTIONS(`Name=MTA-v6, Family=inet6')

 

Kommentera