Microsoft Direct Access

På den länken finns det beskrivet hur man installerar Microsoft Direct Access om man vill att native IPv6 skall fungera samtidigt. Texten är tyvärr på engelska och mitt mål med sidan är att allt skall vara på svenska så den kommer så småningom på svenska.