Debian/Ubuntu

Server

Editera /etc/network/interfaces som t.ex nedan

iface eth0 inet6 static
address 2001:db8:100:30::18
netmask 64
gateway 2001:db8:100:30::1

Desktop

Från och med Ubuntu 11.04 verker det som att “Automatic” verkligen är det och SLAAC och DHCPv6 väljs som det ska göra. Default är Ignore och då körs det bara SLAAC.
Jag har dock upplevt problem med “Automatic” i nät där det körs DHCPv6 periodvis och Network Manager har då studsat mitt eth0 upp och ner och när jag backat till “Ignore” har det fungerat.