Quagga

Visar lite hur man kan sätta upp Quagga med IPv6 och OSPVv3.


interface eth0
  ! Skicka inga RA på eth0
  ipv6 nd suppress-ra

interface eth1
  ipv6 nd suppress-ra
  ! Nedanståend kommandon autogenereras av "interface eth1 area 0.0.0" nedan.
  ipv6 ospf6 cost 1
  ipv6 ospf6 dead-interval 40
  ipv6 ospf6 hello-interval 10
  ipv6 ospf6 instance-id 0
  ipv6 ospf6 priority 1
  ipv6 ospf6 retransmit-interval 5
  ipv6 ospf6 transmit-delay 1

router ospf6
  ! router-id ska vara i det här formatet
  router-id 192.168.1.1
  ! skicka in kärnans och anslutna interface i OSPF'en
  redistribute kernel
  redistribute connected
  ! Vilka interface ska vi köra OSPF på.
  interface eth1 area 0.0.0.0

! enabla Ipv6-routing är en bra sak
ipv6 forwarding

! Exempel på vilka saker som går att ställa på interfacen
ipv6-labb# conf t
ipv6-labb(config)# interface  eth0
ipv6-labb(config-if)# ipv6  nd
adv-interval-option           Advertisement Interval Option
home-agent-config-flag   Home Agent configuration flag
home-agent-lifetime         Home Agent lifetime
home-agent-preference    Home Agent preference
managed-config-flag        Managed address configuration flag
other-config-flag              Other statefull configuration flag
prefix                             Prefix information
ra-interval                       Router Advertisement interval
ra-lifetime                       Router lifetime
reachable-time                 Reachable time
router-preference              Default router preference
suppress-ra                      Suppress Router Advertisement