Fortigate

Först en guide hur man sätter upp en tunnel mot Sixxs och konfigurerar IPv6 i en Fortigate
Fortigate IPv6

Och från och med version 4.0 MR3 har de stöd för DHCPv6, tyvärr inte i GUI’t men via CLI sätter man upp det t.ex så här.
I exemplet är det interfacet internal som är uppsatt med M och O flagga, ingen A flagga för SLAAC, och vi delar ut adresser med DHCPv6 i intervallet 2001:db8:11:2:dead:beef:cafe:0->2001:db8:11:2:dead:beef:cafe:0:ff
OBS! Det är viktigt att sätta “set onlink-flag enable” på prefixet för att inte störa den interna v6-kommunikationen.

config system interface
  edit "internal"
    set type physical
      config ipv6
        set ip6-address 2001:db8:11:2::1/64
        set ip6-manage-flag enable
        set ip6-other-flag enable
          config ip6-prefix-list
            edit 2001:db8:11:2::/64
              set onlink-flag enable
            next
          end
        set ip6-send-adv enable
      end
  next 
end

config system dhcp6 server
  edit 1
    set domain "ipv6akuten.se"
    set interface "internal"
      config ip-range
        edit 1
          set end-ip 2001:db8:11:2:dead:beef:cafe:ff
          set start-ip 2001:db8:11:2:dead:beef:cafe:0
        next
      end
    set lease-time 900
    set subnet 2001:db8:11:2::/64
  next
end