Microsoft

Microsoft ISA kommer aldrig att få stöd för IPv6 och samma sak gäller för TMG som också är nedlagd…