OSPFv3

Minimal config för att få igång OSPFv3.
OSPFv3 fungerar på samma sätt som OSPFv2 för IPv4 såsom varande ett link-state-protokoll.
OSPFv3 bärs av IPv6 och används för att utbyta IPv6-prefix enbart.

R1:

ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ipv6 address 2001:db8:99:1::1/128
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/0
 ! Kopplad till E0/0 på R2
 ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
 ipv6 ospf 1 area 0
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 area 0 range 2001:db8:0:1::/64
 area 0 range 2001:db8:99:1::/64

R2:

ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ipv6 address 2001:db8:98:1::1/128
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/0
 ! Kopplad till E0/0 på R1
 ipv6 address 2001:db8:0:1::2/64
 ipv6 ospf 1 area 0
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 area 0 range 2001:db8:0:1::/64
 area 0 range 2001:db8:98:1::/64