ISIS för IPv6

ISIS är multiprotokoll buret av OSI så här enablar vi en adressfamilj till bara.
ISIS såsom varande multiprotokoll kan därmed bära även IPv6-prefix förutom OSI- och IPv4-prefix.

R1:

ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ipv6 address 2001:db8:4:4::4/128
 ipv6 router isis
!
interface Serial0/0
 ipv6 address 2001:db8:0:34::3/64
 ipv6 router isis 
!
router isis 
 net 49.0003.0000.0000.0003.00
 metric-style wide
 log-adjacency-changes
 !
 address-family ipv6
 redistribute connected
 redistribute static
 exit-address-family
!

R2:

ipv6 unicast-routing
!
interface Serial0/2
 ipv6 address 2001:db8:0:34::4/64
 ipv6 router isis 
!
router isis 
 net 49.0004.0000.0000.0004.00
 metric-style wide
 log-adjacency-changes
 !
 address-family ipv6
 redistribute connected
 redistribute static
 exit-address-family
!