DHCPv6

Här är nödvändiga kommandon för att få igång en enkel DHCPv6-server i IOS:

 

!Aktivera IPv6-routing, en luring som inte är igång default
ipv6 unicast-routing

interface FastEthernet0
 !sätt en fast adress på FA 0
 ipv6 address 2001:db8:88:8::1/64

 ! O och M flaggan satt => DHCPv6 skall användas för adressen och andra optioner
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 nd other-config-flag

 ! Ange vilket DHCPv6-scoop som skall användas
 ipv6 dhcp server dhcp-server

 !Disabla SLAAC på alla prefix på detta intrerface
 ipv6 nd prefix default no-advertise  

!DHCP-servern
ipv6 dhcp pool dhcp-server
 address prefix 2001:db8:88:8::/64 lifetime 180 180
 dns-server 2001:db8:88:10:3
 domain-name interlan.se

 end