DHCPv6 – DUID

Ett problem som jag stött på några gånger är att när man aktiverar DHCPv6 så uppstår det adresskonflikter för v6-adresserna.
Problemet har alltid varit klonade Windowsburkar där DHCP Unique IDentifier varit samma för datorerna som klonats ur samma batch.
Ett sätt att lösa det är att ta bort registernyckeln för DUID med kommandot

reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /f /v Dhcpv6DUID

och starta om datorn.
Detta är en temporär lösning och kloningsprogrammet ska så klart fixa det här default.

Läs mer om DHCPv6 på RFC 3315 och IPv6friday