NIC teaming

Ibland vill man “teama” nätverkskort för att öka prestandan och redundansen och då uppstår det underliga att båda nätverkskorten kör DAD med samma IPv6-adress och svarar även på varandras DAD vilket gör att IPv6 inte kommer igång.

Lösningen är då att slå av DAD på det “teamade” nätverkskortet.

Kör

netsh interface ipv6 show interfaces

Titta efter vilket interface-id du vill disabla DAD på och kör t.ex

netsh interface ipv6 set interface "Local Interface 3" dadtransmits=0

Du kan se aktuell inställning på interfacet med

netsh interface ipv6 show interface "Local Interface 3"