Mac OS X – Tunnelbroker.net

Jag tröttnade på att vänta på IPv6 från Comhem och använde den här guiden/skriptet för att få IPv6 hemma.

tunnelbroker-net.sh

Skapa ett konto på tunnelbroker.net och en tunnel så vips kan du få IPv6 hemma eller var du nu befinner dig.
Kom ihåg att ändra de här sakerna så de stämmer med din tunnel

HEUSER='your.username'     
HEKEY='32f325019357278d'   # This 'Update Key' can be found on the 'Advanced' tab of the tunnel details page.
HETUNNEL='12056'           # The 'Tunnel ID' from the tab IPv6 tunnel on the tunnel details page.

### other settings from the website (the tunnel settings):
HESERVER4END='216.66.80.30'
HESERVER6END=2001:470:1f0a:3333::1
HECLIENT6END=2001:470:1f0a:3333::2

HE64PREFIX=2001:470:1f0b:3333::
MYCUSTOMADDRESS=${HE64PREFIX}1:1

OBS! Ip-adressen du kommer i från måsta gå att pinga och protokoll 41 måste vara öppet utåt i brandvägg/router. Är ni fler som samtidigt kör protokoll 41 genom samma burk uppstår det förmodligen problem.

Sixxs är såklart ett annat alternativ då deras Aiccu hanterar NAT bättre men den är lite knepig att få till och stabil i OS X tycker jag.