Numrering

Bakgrund

IPv6 har ju 128 bitar adressrymd till skillnad från IPv4 som har 32. STOR skillnad!

Men det är inte helt enkelt att jämföra. Av olika anledningar så finns det rekomendationer som säger att man inte skall använda prefix som är större än /64 dvs halva utrymmet när man sätter adresser på ett LAN. Framförallt inte om hostar på detta LAN skall använda SLACC.

Så, en enkel regel kan vara att ALLTID använda en hel /64 på varje LAN-segment eller VLAN!

Hur mycket adresser får man?

Det är en rekomendetion från IETF att kunder som tilldelas adresser skall få sådana så det räcker för en “rimlig framtid”. Det innebär att många ISP tilldelar varje kund (företag som privat) en /48. Det finns dock de som tilldelar ner till ett enstaka /64 – och allt där emellan!

När man får sin /48 ( /52, /56 eller /60 ) så kan det vara svårt att veta hur man ska ta tag i alla prefix man får och hur de ska fördelas.
Om man får en /48 eller /52 får man 2^16 ( 65536 ) eller 2^12 ( 4096 ) nät/prefix att leka med och det kan man göra på lite olika sätt och jag beskriver några användbara metoder när du har en /48 att leka med.
Vi låtsas att du får 2001:db8:55::/48, du får då 2001:db8:55:0000::/64 till 2001:db8:55:ffff::/64 att fördela i ditt nät.

Matcha v4 med v6

Idag har ni näten 10.123.0.0/16 fördelat på 10.123.0.0/24 till 10.123.255.0/24.
Vi kan då för att göra en liknande fördelning med IPv6 göra så här:
10.123.0.0/24 => 2001:db8:55:0::/64
10.123.1.0/24 => 2001:db8:55:1::/64
.
.
10.123.254.0/24 => 2001:db8:55:254::/64 alternativt 2001:db8:55:fe::/64
10.123.255.0/24 => 2001:db8:55:255::/64 alternativt 2001:db8:55:ff::/64
Om vi använder 55:255:: eller 55:ff:: är en smaksak, 255 hexadecimalt är visuellt lika som decimala 255 medan hexadecimalt ff är 255 decimalt.

Matcha VLAN ID med v6

En del tycker det är trevligt att veta vilka VLAN näten sitter i och det kan vi göra på samma ungefär samma sätt som v4-matchningen ovan.
VLAN ID 154 => 2001:db8:55:154::/64 eller 2001:db8:55:9a::/64
Fördelen med den hexadecimala numreringen ovan är att du får ett fällt till att använda.
Ex.
VLAN ID 154 på admininstrationen => 2001:db8:55:A9a::/64
VLAN ID 2675 på elevnätet => 2001:db8:55:Ea73::/64
( En v6-adress kan skrivas med VERSALER eller gemener och jag använder A och E för att förtydliga det ovan )