Fast IPv6 adress i Windows

Även om man sätter en fast IPv6-adress i Windows Vista/7/2008 server kommer datorn att skicka Router Solicitation och lyssna på Router Advertisment vilket gör att den får en fast adress + SLAAC och/eller DHCPv6 beroende på hur nätet är uppsatt.

Med kommandot:

netsh interface ipv6 set interface "Local Area Connection" routerdiscovery=disable

Slutar datorn att lyssna på RA och har då bara en fasta adress du angivit.
Kom ihåg att du måste sätta en default gateway också för att det ska fungera.